Elastiek voor scholen

scholen-b_12870x700

Elastiek voor scholen

Primair onderwijs: opvoedkundig spreekuur op uw school?
Speciaal voor basisscholen is ‘Elastiek’ interessant! Op een aantal scholen ben ik begonnen met een opvoedkundig spreekuur voor ouders. De eerste ervaringen zijn positief, zowel ouders als scholen merken de voordelen hiervan. Ouders kunnen ‘vrijuit’ spreken, de kindercoach is immers formeel niet gebonden aan school, maar onafhankelijk. De basisschool krijgt een extra voorziening op school, daar waar vaak door bezuinigingen jeugdzorg en andere hulpinstanties steeds verder weg staan. De kosten voor de school zijn laag, daar deze met ouders kunnen worden gedeeld, bijvoorbeeld via ouderraad en via de betrokken ouders die gebruik maken van het spreekuur. De organisatie levert de school geen extra werk op, een groot voordeel voor de school in deze tijd.

Leerling observaties, leerkrachtadvies, leerkracht coaching, passend onderwijs
‘Elastiek’ observeert ook leerlingen in de groep. Ook adviseert ‘Elastiek’ leerkrachten. Met mijn grote onderwijservaring op veel scholen en ervaring als schoolleider ben ik uw school graag van dienst. ‘Elastiek’ is laagdrempelig, praktisch en betaalbaar. Geen eindeloze correspondentie met onderwijsinstanties, maar een goed en praktisch gesprek vooraf, gevolgd door snelle en overzichtelijke trajecten. Zo weet u als school en als leerkracht waar u aan toe bent. Uiteraard krijgt u verslagen van observaties en gesprekken. ‘Passend onderwijs’ en ‘onderwijs op maat’ verworden zo van papieren tijger naar realiteit, met praktische onderwijsadviezen.
‘Elastiek’ coacht ook leerkrachten. Werken in het onderwijs kan als zwaar ervaren worden, en ‘een uitlaatklep’ of praktische ‘tipgever’ van buiten de school maar van binnen het onderwijs, is verhelderend. Zo doet u als school aan kwaliteitsbewaking en verbetering van uw personeelsbeleid.

Middelbaar onderwijs: klassenbezoeken en observaties
Eigenlijk geldt voor het middelbaar onderwijs hetzelfde als voor het primair onderwijs. Coaching van leerkrachten werkt, zowel op locatie als bij ‘Elastiek’. Coaching door een jeugdcoach die het werkveld ‘onderwijs’ als geen ander kent en de werkdruk er zelf heeft ervaren. Praktische heldere coaching, gericht op de eigen werkplek en eigen omstandigheden. Met klassenbezoeken en observaties. Helder, duidelijk en –niet onbelangrijk- betaalbaar.