Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Elastiek jeugd en kindercoaching Arnhem

 • Afzeggen van een afspraak kan tot 24 uur voor de afgesproken tijd. Daarna –of bij niet verschijnen- worden kosten in rekening gebracht. Deze zijn gelijk aan de kosten van de afspraak zelf.
 • ’Elastiek’ volgt in principe de schoolvakantieregeling regio zuid, zoals voorgeschreven door de overheid.
 • Persoonsgegevens alsmede inhoud van de consulten of afspraken zijn uiteraard geheim. Informatie hierover kan slechts in overleg met ouders / verzorgers / of cliënt aan derden worden verstrekt en alleen met hun toestemming. Inhoud van cliëntendossiers wordt door ‘Elastiek’ vijf jaar lang bewaard.
 • Aan de consulten door ‘Elastiek’ kunnen geen rechten worden ontleend, ‘Elastiek’ heeft een inspanningsverplichting in plaats van een ‘resultaatsverplichting’.
 • Op de rekeningen van ‘Elastiek’ is een Btw-tarief van 21% van toepassing.
 • Betalingen moeten binnen 10 werkdagen na factuurdatum op rekening van F.A.Hofman zijn bijgeschreven. Is dit niet het geval, dan wordt een herinnering gestuurd met een verhoging van EUR 5,- aan administratiekosten. Mocht aan deze herinnering geen gehoor worden gegeven, dan geeft Elastiek de vordering uit handen aan een derde partij. Kosten hiervan zullen worden verhaald op cliënt van Elastiek, zoals wettelijk vermeld.
 • Voor een serie consulten wordt vooraf door ‘Elastiek’ een offerte gemaakt, die per post of email aan cliënt wordt verstrekt. Deze dient of schriftelijk of per email te worden bevestigd aan ‘Elastiek’.
 • ’Elastiek’ is niet verantwoordelijk voor het gedrag van cliënten op weg naar de praktijk of vanaf de praktijk naar elders.
 • Instructies of aanbevelingen door ander personeel werkzaam in Gezondheidscentrum Parkstraat in de wachtruimte of keuken dienen altijd te worden opgevolgd.
 • Schade toegebracht aan eigendommen van ‘Elastiek’ of ‘Gezondheidscentrum Parkstraat’ door cliënten van ‘Elastiek’ zal altijd op deze cliënten worden verhaald.
 • ’Elastiek’ houdt zich het recht voor om (ook zonder opgaaf van redenen) te stoppen met het houden van consulten met cliënten.
 • De algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn voor zover dat mogelijk is ook geldig als ‘Elastiek’ met cliënt op locatie buiten Gezondheidscentrum Parkstraat werkt.