Elastiek kindercoach voor ouders

Jeugd- en kindercoaching voor ouders

 

Elastiek kindercoach voor ouders

Soms vallen kinderen even stil, raken in de knoop met zichzelf, zitten vast of gaan een verkeerde kant op.
Opnieuw snelheid geven en richting bepalen is dan nodig.

Elastiek Jeugd- en kindercoach Arnhem helpt bij:

  • rouwverwerking of verdriet
  • slecht kunnen kiezen
  • gepest worden of de pester zijn
  • (sociale) onzekerheid
  • concentratieproblemen


  • boosheid of driftbuien
  • (te) druk gedrag
  • bang of angstig zijn
  • echtscheidingsproblematiek ouders
  • faalangstig zijn of een negatief zelfbeeld hebben

Samen richting bepalen
‘Elastiek’ gaat er vanuit dat de oplossing in uw kind zelf aanwezig is. De weg er naar toe moet echter opnieuw gevonden worden. Daarbij help ik uw kind. Daarbij coach ik uw kind, zodat het weer verder kan, elastisch en flexibel zoals de mens. Dat is de metafoor van mijn praktijk. Kinderen kunnen zichzelf weer in hun kracht zetten, maar hebben daar soms hulp bij nodig. Die hulp geeft ‘Elastiek’!

Leerstrategieën, iedereen verschillend
Maar ‘Elastiek’ is meer. Ook bij uitval op school bij taal, spelling, rekenen of andere vakken help ik uw kind. Door de stof op een andere manier aan te bieden dan school doet. Op een manier die bij uw kind past. In een prettige één op één situatie.

Lees ook over: