Over Elastiek

Elastiek Jeugd- en kindercoaching Arnhem

Over Elastiek en Feite Hofman

Over Feite
‘Elastiek’ is door mij -Feite Hofman- gestart. Sinds 1995 ben ik werkzaam met kinderen, in het primair onderwijs. Ik heb lesgegeven in alle groepen van het basisonderwijs, was er begeleider van hoogbegaafde kinderen, Remedial Teacher en een aantal jaren schoolleider.
Uiteindelijk ligt mijn hart bij het ondersteunen van kinderen, jongeren of leerkrachten die op wat voor manier dan ook ‘vastlopen’. Zo vaak blijkt dat er binnen het regulier onderwijs te weinig tijd is om hier voldoende aandacht aan te geven! Dit terwijl de maatschappij alleen maar ingewikkelder wordt en schreeuwt om individuele één op één aandacht. Deze aandacht geef ik met ‘Elastiek’.

Begeleiden en vertrouwen!
Ik heb de opleiding tot schoolleider afgerond, met daarin diverse coachmodules, en uiteraard de opleiding tot kindercoach. De meest praktische ervaring in het coachen heb ik in twintig jaar voor de klas opgedaan. In de groep coachte ik al kinderen, begeleidde hun proces, vroeg hoe ze wilden leren en wat hun eventueel belemmerde. Veel aandacht schonk ik aan hun leerstijl en aan sfeer in de groep, want goed functioneren, kan alleen in een goede sfeer. Een sfeer van plezier en vertrouwen. Hierin een sterke band opbouwen met kinderen is mijn specialiteit. Altijd vroeg ik kinderen wat zij van mij verwachtten, iets wat kinderen vaak niet gewend waren, maar wat essentieel is voor hun welbevinden. Kinderen vonden en vinden kinderen een meester ‘fijn’, in de toenemende feminiserende wereld van het onderwijs. Niets anders deed ik als schoolleider met leerkrachten: waar liggen jouw sterke kanten, wat zijn je leerpunten en bovenal: wat heb je nodig?

en verder…
Verder schreef ik voor diverse onderwijsbladen en had jaren lang een vaste column in ‘RT-magazine’, een vakblad voor Remedial Teachers.
‘Elastiek’ is gevestigd midden in het Spijkerkwartier in Arnhem, in gezondheidscentrum Parkstraat. Prettig daaraan is dat diverse disciplines er ‘onderdak’ zijn. In het monumentale pand werken onder meer fysiotherapeuten, psychologen en artsen. Ook is er een groot Yogacentrum. Een bundeling van kennis en kunde voor de mens.

Feite Hofman. Elastiek Jeugd- en kindercoaching Arnhem